ชุดเพาะต้นอ่อนข้าวสาลี

ชุดเพาะต้นอ่อนรักษ์โลก

ชุดเพาะต้นอ่อนข้าวสาลีรักษ์โลกไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อมในสามารถปลูกผักกินง่ายๆ คนกินได้สัตว์เลี้ยงกินดี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 100% อร่อยได้ประโยชน์ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย

1.เมล็ดต้นอ่อนข้าวสาลีออร์แกนิค
2.ดินออร์แกนิค
3.วิธีเพาะอย่างละเอียด
4.ถาดเพาะย่อยสลายสุขภาพดีแล้วไม่สร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม

ราคาชุดเพาะข้าวสาลี

– 1 ชุด ราคา 100 บาท รวมค่าส่งแบบพัสดุ
– 3 ชุด ราคา 250 บาท รวมค่าส่งแบบพัสดุ
– 5 ชุด ฟรี 1 ชุด  ราคา 400 บาท  รวมค่าส่งแบบพัสดุ