ดินเพาะต้นอ่อน

เมล็ดทานตะวันเป็นคำถามยอดฮิตที่ว่า ดินเพาะต้นอ่อนควรจะใช้ดินอะไร ใช้ดินซ้ำได้หรือไม่ ต้องใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่า วันนี้บ้านไร่ปลายฝันมีคำตอบให้ครับ

1.ดินเพาะต้นอ่อนควรจะใช้ดินอะไร  ดินที่ดีในการเพาะต้นอ่อนควรมีค่า PH ที่6.0-6.5 ไม่เป็นกรดหรือด่าง ดินต้องมีความร่วนซุย ไม่ขังน้ำ เพาะต้นอ่อน ไม่ชอบความแฉะ ถ้าดินระบายน้ำไม่ดี ทำให้ดินอุ้มน้ำ จะเกิดปัญหาราถามหาได้ ถ้าปลูกเองทานภายในครอบครัว แนะนำให้ซื้อดินถุงละ 20 บาท ตามร้านต้นไม้ทั่วไป ปลูกได้ 3-4 ถาดดำขนาด 30*60 cm ก็สามารถปลูกต้นอ่อนได้ดี แต่ถ้าจะประหยัดต้นทุนปลูกทำเป็นธุรกิจเพาะต้นอ่อน ก็สามารถผสมดินเองได้ สูตรดังนี้ ขุยมะพร้าว แกรบดำ ทรายน้ำจืด  ผสมอย่างละ 1  ส่วน ข้อห้าม ไม่ควรใช้แกลบดำ 100% เพราะแกลบดินจะมีความเป็นด่างสูง เพาะแล้วทำให้ต้นอ่อนตายได้ ก่อนนำแกรบดำไปผสมควรทำการแช่น้ำทิ้งไว้ ก่อน 7 วันเพื่อให้ความเป็นด่างลดลง

2.เมื่อใช้ดินเพาะเสร็จแล้วมีคำถามว่าใช้ซ้ำได้หรือไม่ จริงๆแล้วใช้ได้ แต่ไม่แนะนำให้ใช้ ดินถุงละ 20 บาท ใส่ได้ 3-4 ถาด ตกถาดละ 5 บาท เมล็ดมีราคากว่ามาก ในดินที่ใช้เพาะแล้ว ธาตุอาหารพืชก็นำไปใช้แล้ว แถมยังเป็นที่สะสมของเชื่อราเป็นอย่างดี แค่ใช้ภาชนะเพาะซ้ำกันบ่อยๆ ยังทำให้เกิดเชื้อราได้ นี้ใช้ดินยิ่งทำให้ต้นอ่อนเสี่ยงต่อการติดเชื้อราสูงมาก

3.ต้องใส่ปุ๋ยอะไรหรือเปล่า  โดยปกติแล้วต้นอ่อนที่โตขึ้นมาจะใช้ธาตุอาหารที่สะสมอยู่ภายในเมล็ดเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ได้แต่ ความชื้น แสง อุณหภูมิ เมล็ดจะแตกตัวออกมาเป็นต้นอ่อน ผลิใบ 2 ใบ ก็สามารถตัดทานได้แล้ว ดังนั้น ปุ๋ยบำรุงจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ แถมถ้าใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเกิดโทษด้วย เพราะปุ๋ยมูลสัตว์มีเชื้อแบททีเรียอาจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภค และมีเชื้อราอยู่เป็นจำนวนมากอาจทำให้ต้นอ่อนเน่าได้ ส่วนปุ๋ยเคมี ยิ่งไม่ควรใส่เพราะปุ๋ยเคมีเป็นเคมีทาน เมื่อใส่ลงไปในดินทำให้เกิดสารพิษตกค้างเมื่อทานเข้าไปจะทำให้เกิดสารก่อนมะเร็ง ส่วนดินภูเขาไฟใส่ลงไปทำไม บอกความจริงเลยก็ได้ใส่ไปเพื่อให้พ่อค้าขายของ เพราะดินภูเขาไฟมีประโยชน์ต่อต้นอ่อนแต่ช่วยให้ดินซุยมากขึ้น ซื้อไม่มีความจำเป็นใดๆเลย ถ้าจะให้ดินร่วมซุย ใส่ทรายน้ำจืดลงไปง่ายๆ