ผัก ผลไม้ ต่างกันอย่างไร

ผัก&ผลไม้ต่างกันอย่างไร เอาอะไรมาวัด

ผักและผลไม้ จัดเป็นอาหารที่สำคัญ เป็นอาหารหลักที่สำคัญกับมนุษย์ทุกคน มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เคยสงสัยกันไหมว่า ผักกับผลไม้ เอาอะไรมาวัด แตงกวาเป็นผล ทำไมเรียกเป็นผัก มะม่วงก็เป็นผลทำไมเรียกเป็นผลไม้ มาดูเส้นแบ่งกันดีกว่า ว่าผลไม้กับผักนั้นแตกต่างกันอย่างไร

ผัก – คำเพียงพยางเดียวเป็นกลุ่มของพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งมารับประทานได้ตั้งแต่  ผล  ราก  ลำต้น ดอก ใบ

ผลไม้ – เป็นผลผลิตจากพืชเช่นกัน แต่เน้นบริโภคผลเป็นหลัก และผลไม้มักจะมีน้ำตาลที่เรียกว่าฟรุกโตสให้รสหวาน ซึ่งมักจะไม่มีในผักนั้นเอง (ผักบางชนิดมีฟรุกโตสแต่ก็ไม่หวานเท่าผลไม้) ซึ่งทำให้ผลไม้จะให้พลังงานมากกว่าผักครับ