ข้าวไรซ์เบอรี่

วิธีหุงข้าวกล้องเพื่อคุณประโยชน์สูงสุด

ข้าวกล้องคือข้าวที่สีเอาเปลือก (แกลบ) ออกโดยที่ยังมีจมูกข้าว และเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว (รำ) อยู่ ข้าวกล้องจะมีสีเข้มกว่าข้าวปกติ ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีคุณค่าอาหารที่มีประโยชน์มาก สำหรับข้าวขาวที่เรากินๆ กันอยู่นั้น เป็นข้าวที่เกิดจากการขัดสีหลายๆ ครั้ง จนเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวและจมูกข้าวหลุดออกไป จนเหลือแต่เนื้อในของข้าวฉะนั้น เพื่อคงคุณค่าของข้าวกล้อง วันนี้บ้านไร่ปลายฝันของเสนอวิธีหุงข้าวกล้องเพื่อคุณประโยชน์สูงสุด

ก่อนซาวข้าวกล้องควรเก็บกากและสิ่งสกปรกออกก่อน ควรซาวด้วยน้ำเพียงครั้งเดียว ใช้น้ำน้อยๆ ซาวเบาๆ และเร็ว เพราะวิตามิน B และ C ที่มีประโยชน์สามารถละลายในน้ำได้ เวลาที่หุงข้าวกล้อง ควรเติมน้ำให้มากกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว เพราะข้าวกล้องมีเยื้อหุ้มเมล็ดทำให้ดูดซึมน้ำยากกว่า และทำให้ใช้เวลานานกว่าข้าวปกติเล็กน้อย แต่เพื่อการประหยัดเวลาและค่าไฟแนะนำให้แช่ข้าวกล้องก่อนหุงประมาณ 5-10 นาที ข้าวกล้องจะนุ่มหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น ^-^